Sürdürülebilirlik performansınızı görselleştirin.

Şirketinizin sürdürülebilirlik performansını detaylı olarak takip edin. Operasyonlarınızın gerçek etkisini ölçün. Veri odaklı yaklaşımımız ile şirketinizin ÇSY verisinden değerli çıkarımlar elde edebilir, gelişiminizi takip edebilirsiniz.   

Verimli ve basit.

Platformumuzu kullanarak kurumsal sürdürülebilirlik performansınızı takip ederek tüm veri sürecinin tam hakimi olursunuz. Faaliyetleriniz genelindeki veriyi kolaylıkla toplayabilir, veri akışlarını yönetebilir ve interaktif dashboardlar ile gelişimi canlı olarak gözlemleyebilirsiniz. Kullanıcılarınızı organize etmek, son teslim tarihlerini ayarlamak, veriyi konsolide etmek ve dönüştürmek için daha az zaman harcayın. Geleneksel yöntemlere göre  %85’e kadar zaman tasarrufu sağlayın.

Efficient & effortless. 
Sustainability, visualised

Veri Entegrasyonu

ERP sisteminizde tuttuğunuz verinizi platformumuza sorunsuz bir şekilde entegre etmek için MAP360 API'nin gücünden yararlanın. Gelişmiş hız ve kusursuz veri kalitesi için sürdürülebilirlik veri sürecinizi otomatikleştirin. Verimliliği tercih edin - kolaylaştırılmış bir sürdürülebilirlik yönetimi deneyimi için MAP360 API'yi seçin.

Tüm raporlama ihtiyaçlarını tek bir çatı altında yönetin.

Kapsamınızı birlikte tanımlayalım ve ihtiyaçlarınıza özel bir veri akışı oluşturalım. Kurumsal hedef KPI'larınızdan çeşitli raporlama çerçevelerine kadar, gelişiminiz için ihtiyaç duyduğunuz tüm veriyi toplayacak ve görselleştireceksiniz. Çalışan ve İSG istatistikleri, enerji tüketimi, karbon emisyonu hesaplamaları ve daha birçok karmaşık hesaplama yaklaşımı platformumuza entegredir. Ayrıca, tüm metrikler küresel olarak kabul edilen standartlar ve çerçevelerle uyumludur.

Address all ESG reporting needs under one roof.
Global Reporting Initiative

Küresel Raporlama Girişimi 

GRI Standartları, kurumların ekonomi, çevre ve toplum üzerindeki etkilerini karşılaştırılabilir bir şekilde açıklamalarına olanak sağlar. MAP360, Küresel Standartlar ve Konu Spesifik Standartlar dahil olmak üzere GRI Standartları ile uyumludur.

Carbon Disclosure Project

Karbon Saydamlık Projesi

CDP, yatırımcı perspektifinden küresel çevresel   veri konusunda şeffaflığı sağlıyor. MAP360, CDP’nin İklim Değişikliği, Orman ve Su Programı platformundaki sorularla uyum içerisindedir. 

Greenhouse Gas Protocol

Sera Gazı Protokolü

Sera Gazı Protokolü, operasyonlardan ve değer zincirinden kaynaklanan ve azaltım faaliyetlerine bağlı sera gazı (GHG) salımlarını ölçmek ve yönetmek için kullanılan kapsamlı küresel standarttır. MAP360 bu protokolde belirlenen standartlarla uyumludur.

Value Reporting Foundation

Değer Raporlama Vakfı

VRF, ÇSY konusunda standart koyan Entegre Düşünce İlkeleri, Entegre Raporlama Çerçevesi ve SASB ile ÇSY’de şeffaflık için bir araya geldi. MAP360, ortaya konan çerçeve ve SASB sektör-spesifik standartları ile içerir.

The UN Global Compact (UNGC)

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi 

UNGC, kurumların değer önerisinde ve iş yapma yaklaşımında esas alması gereken 10 ilkeyi belirlemektedir. MAP360, bir şirketin UNGC ile ilgili önemli performansını açıklayan potansiyel ölçütlerle uyumludur.

Sustainable Development Goals

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

BM üye ülkeler tarafından kabul edilen SKA’lar özel sektörün performasını sürdürülebilir kalkınmaya odaklaması için rehberlik etmektedir. MAP360, SKA’lara katkıları ölçmeyi hedefleyen sorular içermektedir.

The Task Force on Climate-related Financial Disclosures

IFRS standartları

IFRS standartları, dünya çapında finansal piyasalara şeffaflık, hesap verebilirlik ve verimlilik getirmeyi amaçlamaktadır. MAP360, IFRS kılavuzlarının entegrasyonunu destekleyerek kuruluşların kapsamlı açıklama ve analiz için finansal ve sürdürülebilirlik raporlamalarını uyumlu hale getirmelerine olanak tanır.

The Task Force on Climate-related Financial Disclosures

Avrupa Komisyonu

Avrupa ve bölge şirketleri arasında sürdürülebilirlikle ilgili raporlamaları geliştirmek ve standartlaştırmak için AB tarafından geliştirilen ESRS, daha tutarlı ve karşılaştırılabilir bilgiler için bir çerçeve sağlar. MAP360, ESRS ile uyumu sağlayarak kuruluşların AB raporlama gerekliliklerini etkin bir şekilde karşılamalarına ve sürdürülebilirlik alanındaki rekabet avantajlarını korumalarına olanak tanır.

Hedeflerinize göre performansınızı takip edin.

Benzersiz veri görselleştirmeleri ile kurumsal hedefler doğrultusunda performansınızı kolaylıkla takip edebilirsiniz. Çeşitli sürdürülebilirlik metrikleri için hedeflerinizi belirleyin ve ilerlemenizi takip edin. Dinamik filtreler sayesinde ihtiyaçlarınız doğrultusunda değerli sonuçlara ulaşabilirsiniz. Performansınızı tam anlamıyla kontrol etmek, kurumsal hedeflere ulaşma yolculuğunuzda ilerleme hızınızı ölçmenize ve fırsat ve riskleri tanımlamanıza olanak sağlayacaktır.

Track your ESG progress against your targets.

Sürdürülebilirlik verisini gerçek değere dönüştürün.

Veriniz çok değerli olsa da zaman içerisinde kaybolduğunda bir anlamı kalmaz. Platformumuz bu konuda size yardımcı olur. Sürdürülebilirlik verinizi yapılandırılmış bir şekilde depolayın, kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerinize ulaşmak için entegre BI ve AI uygulamaları ile verinizi stratejik bir kaynağa dönüştürün. Benzersiz içgörüler ve gelecek performans öngörüleri elde etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Modern veri bilimi teknolojilerinin yardımıyla veri odaklı kararlar verin.

Turn sustainability data into true value.

Pozitif etki yaratın.

Sahip olduğunuz ÇSY verisi ile pozitif etki yaratın.

Canlı Demo Oturumu