KİŞİSEL VERILERİN İŞLENMESİNE İLIŞKİN AYDINLATMA METNİ

SON GÜNCELLEME: 13.07.2023

Veri Sorumlusu

MAP360 Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“MAP360,” “bizi/bize,” "biz," ya da “bizim” veya “Şirket”)

İştirak/Bağlı Ortaklıklar

S360 Sürdürülebilirlik ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi

MAP360 olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

Bunlara ek olarak internet sitemizi, mobil sayfamızı ve/veya mobil uygulamamızı ziyaret etmeniz durumunda kullanılan çerez ve SDK’lar hakkında ayrıntılı bilgiler Çerez Politikası’nda yer almaktadır. Bunlar aracılığıyla işlenen kişisel veriler ise bu Aydınlatma Metni’nde açıklanmaktadır.

Aydınlatma Metni, MAP360 tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. MAP360, Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir.

Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin https://map360.world/tr/aydinlatma adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

İlgili Kişiler

MÜŞTERİLER:

Veri Kategorileri:

1- Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Ad – Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, T.C. Kimlik Numarası, Pasaport Numarası (Türk Vatandaşı Olmayanlar İçin), Profil Fotoğrafı (Tercihe Bağlı)

Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Ürün / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Ürün / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Sözleşme ve Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Ticari ve/veya İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası; Sunulan Ürün ve Hizmetlerden Faydalandırmak için Gerekli Çalışmaların İş Birimleri Tarafından Yapılması ve İlgili İş Süreçlerinin Yürütülmesi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri:

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, MAP360 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Personal Data Collection Methods:

The above-mentioned personal data are collected through the membership forms on our website, the fields in the content of my account page that can be filled depending on your preference, your requests and applications, contracts, campaigns and third-party authentication systems (Ex: Google Login, Facebook Login, etc.).

2- Contact Informations

Processed Personal Data:

E-Mail Address, Billing Addresses, Mobile Number

Processing Purposes of Your Personal Data:

Execution of Finance and Accounting Affairs; Execution of Communication Activities; Conducting Business Activities; Execution of Company / Product / Services Loyalty Processes; Follow-up and Execution of Legal Affairs; Execution of Product/Service Sales Processes; Execution of Product / Service After-Sales Support Services; Execution of Customer Relationship Management Processes; Execution of Activities for Customer Satisfaction; Conducting Marketing Analysis Studies; Execution of Advertising, Campaign and Promotion Processes; Follow-up of Requests / Complaints; Execution of Marketing Processes of Products / Services; Execution of Storage and Archive Processes; Providing Information to Authorized Persons, Institutions and Organizations

Legal Grounds for Processing Personal Data:

Your personal data within this scope are processed by MAP360 in order to achieve the above-mentioned purposes, based on the relevant legislation and the legal reasons specified in Article 5 of the KVKK:

 • Personal data regarding parties of the contract is required to be processed provided that they are directly related to conclude and execute such contract,
 • It is obligatory to fulfil legal obligations,
 • Clearly anticipated under the Laws,
 • It is obligatory to process data for the legitimate interests of the controller provided not causing any harm on fundamental rights and freedom of the data subject.

For cases not covered by the above purposes, your personal data is processed based on your explicit consent, the details of which are specified in the Explicit Consent Text.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:


Yukarıda belirtilen kişisel veriler internet sitemizdeki üyelik formları, hesabım sayfası içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı olarak doldurulabilecek alanlar, talep ve başvurularınız, sözleşmeler, kampanyalar ve üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri (Ör: Google Login, Facebook Login vb.) vasıtasıyla toplanmaktadır.

2- İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

E-Posta Adresi, Fatura Adresleri, Cep Telefonu Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibin ve Yürütülmesi; Ürün/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Ürün / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi; Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Süreçlerinin Yürütülmesi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri:

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, MAP360 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler internet sitemizdeki üyelik sayfaları, sözleşmeler, hesabım sayfası başta olmak üzere internet sitemizin içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı doldurulabilecek alanlar, talep ve başvurularınız, sözleşmeler, kampanyalar ve üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri (Ör: Google Login, Facebook Login vb.) vasıtasıyla toplanmaktadır.

3- Hukuki İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, MAP360 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı / elektronik diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

4- Müşteri İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Fatura Bilgileri, Talep Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Müşteri Yorumları, Ürün Bilgileri, Kargo Bilgileri, Yetkili Servis Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; Ürün / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Ürün / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi; Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri:

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, MAP360 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

P

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı/elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları, e-postalar ve SAP vb. kaynak planlama programları vasıtasıyla toplanmaktadır.

5- İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Trafik Verileri (Bağlantı Zamanı / Süresi vb.)

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi; Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; Ürün / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri:

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, MAP360 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile toplanmaktadır.

6- Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Şifrelenmiş Kredi Kartı Bilgileri, Banka Hesap / IBAN Numarası Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi; İade Süreçlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Ürün / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi; Yetki Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri:

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, MAP360 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler basılı ve elektronik formlar, e-postalar ve internet sitesi içerisindeki talepler ve mesajlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

7- Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Çağrı Merkezi Ses Kayıtları

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; Ürün / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi; Yetki Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri:

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, MAP360 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler çağrı merkezimize yapılan aramalar sırasında elektronik ortamda toplanmaktadır.

8- Lokasyon Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Konum Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi; Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi; Ürün / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Ürün / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, MAP360 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen, detaylarına Rıza Metni'nden ulaşabileceğiniz;

 • Açık Rıza

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler kullandığınız internet tarayıcısındaki ve Şirketimiz mobil uygulamasındaki tercihinize göre toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması:

Müşterilere ait kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki ve/veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde

 • Yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak iştirakler ve bağlı ortaklıklarımıza,
 • Yine yukarıda sayılan amaçlarla aramızdaki sözleşmeler kapsamında mevzuata uygun bir şekilde (ürüne ilişkin ödemenin alınabilmesi için) bankalar ve (teslimat vb. hususlarda bilgi vermek üzere) toplu SMS / e-posta gönderiminde çalışılan iş ortaklarımıza ve (gerektiğinde satış sonrası hizmetler için) partnerlerimize, işbirliği içerisinde olduğumuz ve ortak kampanya yapılan iş ortaklarına,
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte ve
 • Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.

BÜLTEN ABONELERİ

·        Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Ad – Soyad

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

MAP360 internet sitesini ziyaretiniz sırasındabülten kayıt formunu doldurmanız vasıtasıyla bültenimize kaydolmanızınsağlanması ve gerekli operasyonel süreçlerin yürütülmesi, Bilgi güvenliğisüreçlerinin yürütülmesi, Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi, Yetkilikuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerineuygunluğun sağlanması, İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarakyanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi, Açık rızanızı vermenizhalinde kimlik ve iletişim verilerinizin sizlerle iletişime geçilerekŞirketimiz hizmetlerinin tanıtımı, etkinlik ve haberlere ilişkinbilgilendirmelerin yapılması amacıyla işlenmesi, Açık rızanızı vermeniz halindekimlik ve iletişim verilerinizin e-posta bülteni kapsamında reklam, tanıtım vebilgilendirme vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi.

Kişisel Veri İşlemenin HukukiSebepleri:
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, MAP360 tarafından yukarıda sayılan amaçlarıngerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesindebelirtilen;

·        Bir sözleşmeninkurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenintaraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·        Kanunlarda açıkçaöngörülmesi,

·        Veri sorumlusununhukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

·        İlgili kişinin temelhak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşrumenfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerinedayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için,kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalıolarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler internet sitemizdeki bülten formları, talepve başvurularınız, sözleşmeler ve kampanyalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

·        İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

E-Posta Adresi

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

MAP360 internet sitesini ziyaretiniz sırasında bültenkayıt formunu doldurmanız vasıtasıyla bültenimize kaydolmanızın sağlanması vegerekli operasyonel süreçlerin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi, Yetkili kuruluşlara mevzuattankaynaklı bilgi verilmesi, Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerineuygunluğun sağlanması, İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarakyanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi, Açık rızanızı vermenizhalinde kimlik ve iletişim verilerinizin sizlerle iletişime geçilerekŞirketimiz hizmetlerinin tanıtımı, etkinlik ve haberlere ilişkinbilgilendirmelerin yapılması amacıyla işlenmesi, Açık rızanızı vermeniz halindekimlik ve iletişim verilerinizin e-posta bülteni kapsamında reklam, tanıtım vebilgilendirme vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi.

Kişisel Veri İşlemenin HukukiSebepleri:

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, MAP360tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat veKVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

·        Kanunlarda açıkçaöngörülmesi,

·        Bir sözleşmeninkurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenintaraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·        Veri sorumlusununhukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

·        İlgili kişinin temelhak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşrumenfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerinedayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için,kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalıolarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin ToplanmaYöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler internetsitemizdeki bülten kayıt formları, talep ve başvurularınız, sözleşmeler ve kampanyalarvasıtasıyla toplanmaktadır.

·         Hukuki İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Uyuşmazlık Olması Halinde Dava DosyasındakiBilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; İşFaaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Yetkili Kişi, Kurum ve KuruluşlaraBilgi Verilmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Saklama ve ArşivFaaliyetlerinin Yürütülmesi; Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; SözleşmeSüreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Veri SorumlusuOperasyonlarının Güvenliğinin Temini

Kişisel Veri İşlemenin HukukiSebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, MAP360tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat veKVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

·          Veri sorumlusununhukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

·          Bir hakkın tesisi,kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve

·          İlgili kişinin temelhak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşrumenfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerinedayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin ToplanmaYöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler adli ve idarimakamlardan gelen resmi yazılar ve basılı / elektronik diğer belgelervasıtasıyla toplanmaktadır.

·        İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş ÇıkışBilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Trafik Verileri (BağlantıZamanı / Süresi vb.)

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi; Denetim/ Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi;Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Veri Sorumlusu OperasyonlarınınGüvenliğinin Temini; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi;Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibi veYürütülmesi; Ürün / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / ŞikayetlerinTakibi

Kişisel Veri İşlemenin HukukiSebepleri:

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, MAP360tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat veKVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

·        Kanunlarda açıkçaöngörülmesi,

·        Veri sorumlusununhukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

·        İlgili kişinin temel hakve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleriiçin veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerinedayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için,kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalıolarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin ToplanmaYöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler bilgigüvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile toplanmaktadır.

ÖZEL İÇERİKLERE ERİŞİM TALEBİNDE BULUNAN KULLANICILAR

VERİ KATEGORİLERİ

·        Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Ad – Soyad, Kurum Adı, Çalışılan Sektör

Kişisel Veri İşleme Amaçları:
MAP360 internet sitesini ziyaretiniz sırasında özel içerik kayıt formunudoldurmanız vasıtasıyla özel içeriklere erişiminizin sağlanması ve gereklioperasyonel süreçlerin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi, Yetkili kuruluşlara mevzuattankaynaklı bilgi verilmesi, Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerineuygunluğun sağlanması, İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarakyanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi, Açık rızanızı vermenizhalinde kimlik ve iletişim verilerinizin sizlerle iletişime geçilerekŞirketimiz hizmetlerinin tanıtımı, etkinlik ve haberlere ilişkinbilgilendirmelerin yapılması amacıyla işlenmesi, Açık rızanızı vermeniz halindekimlik ve iletişim verilerinizin e-posta bülteni kapsamında reklam, tanıtım vebilgilendirme vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi.

Kişisel Veri İşlemenin HukukiSebepleri:
Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, MAP360 tarafından yukarıda sayılan amaçlarıngerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesindebelirtilen;

·        Bir sözleşmeninkurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenintaraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·        Kanunlarda açıkçaöngörülmesi,

·        Veri sorumlusununhukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

·        İlgili kişinin temelhak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşrumenfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerinedayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için,kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalıolarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin ToplanmaYöntemleri:
Yukarıda belirtilen kişisel veriler internet sitemizdeki özel içerik kayıtformları, talep ve başvurularınız, sözleşmeler ve kampanyalar vasıtasıylatoplanmaktadır.

·         İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

E-Posta Adresi, Cep Telefonu

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

MAP360 internet sitesini ziyaretiniz sırasında özeliçerik kayıt formunu doldurmanız vasıtasıyla özel içeriklere erişiminizinsağlanması ve gerekli operasyonel süreçlerin yürütülmesi, Bilgi güvenliğisüreçlerinin yürütülmesi, Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi, Yetkilikuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerineuygunluğun sağlanması, İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarakyanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi, Açık rızanızı vermenizhalinde kimlik ve iletişim verilerinizin sizlerle iletişime geçilerekŞirketimiz hizmetlerinin tanıtımı, etkinlik ve haberlere ilişkinbilgilendirmelerin yapılması amacıyla işlenmesi, Açık rızanızı vermeniz halindekimlik ve iletişim verilerinizin e-posta bülteni kapsamında reklam, tanıtım vebilgilendirme vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi.

Kişisel Veri İşlemenin HukukiSebepleri:

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, MAP360tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat veKVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

·        Kanunlarda açıkçaöngörülmesi,

·        Bir sözleşmeninkurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenintaraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·        Veri sorumlusununhukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

·        İlgili kişinin temelhak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşrumenfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerinedayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için,kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalıolarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin ToplanmaYöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler internetsitemizdeki özel içerik kayıt formları, talep ve başvurularınız, sözleşmeler vekampanyalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

·         Hukuki İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

Uyuşmazlık Olması Halinde Dava DosyasındakiBilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; İşFaaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Yetkili Kişi, Kurum ve KuruluşlaraBilgi Verilmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Saklama ve ArşivFaaliyetlerinin Yürütülmesi; Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; SözleşmeSüreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Veri SorumlusuOperasyonlarının Güvenliğinin Temini

Kişisel Veri İşlemenin HukukiSebepleri

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, MAP360tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat veKVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

·          Veri sorumlusununhukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

·          Bir hakkın tesisi,kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve

·          İlgili kişinin temelhak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşrumenfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerinedayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin ToplanmaYöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler adli ve idarimakamlardan gelen resmi yazılar ve basılı / elektronik diğer belgelervasıtasıyla toplanmaktadır.

·         İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş ÇıkışBilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Trafik Verileri (BağlantıZamanı / Süresi vb.)

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi; Denetim/ Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi;Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Veri Sorumlusu OperasyonlarınınGüvenliğinin Temini; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi;Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibi veYürütülmesi; Ürün / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / ŞikayetlerinTakibi

Kişisel Veri İşlemenin HukukiSebepleri:

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, MAP360tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat veKVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

·        Kanunlarda açıkçaöngörülmesi,

·        Veri sorumlusununhukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve

·        İlgili kişinin temelhak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşrumenfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerinedayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için,kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalıolarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin ToplanmaYöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel veriler bilgigüvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile toplanmaktadır.

ÇEVRİMİÇİ KULLANICILAR

1- İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:

IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre ve Parola Bilgileri, Bilgisayar Ekran Kayıtları, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi; Talep ve Şikayetlerin Takibi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri:

Bu kapsamdaki kişisel verileriniz, MAP360 tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Yukarıdaki amaçlar kapsamına girmeyen haller için, kişisel verileriniz detayları Rıza Metni'nde belirtilen açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz internet uygulamaları, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar vb.) ve tarafınızca beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması:

Çevrimiçi Kullanıcılara ait kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki ve/veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;

 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte ve
 • Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize

kaydedilebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI, HAKLARINIZ VE BAŞVURU

Saklama ve İmha

Şirketimiz kişisel verileri saklama ve silme işlemleri için bir Saklama ve İmha Politikası oluşturmuştur. Kişisel verilerinize ilişkin saklama ve imha işlemleri bu politika kapsamında gerçekleştirilmektedir. Buna göre KVKK’da veya ilgili kanunlar ile sair ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.

Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

Mevzuatta işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak olası uyuşmazlıklar da göz önüne alınarak hukuki ilişkimizin sona ermesinden itibaren 10 yıllık dava zamanaşımı süresinin geçmesiyle verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz yasal olarak mümkün olduğu nispette en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

Haklarınız

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Başvuru

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanarak;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Yeşilce Mah. Yunus Emre Cad. No: 8 İç Kapı No: 1 Kağıthane / İSTANBUL adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile Şirketimize bizzat başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle map360@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek veya
 • Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden kvk@map360.world adresimize göndererek

MAP360’a iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilgili kişilerin bu başvurularında ad – soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

Veri sahibi ilgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.