HABER |
Teknoloji
30.5.2024

BULUT DÖNÜŞÜMÜ ÇSY HEDEFLERİNİZE NASIL YARDMCI OLABİLİR?

3 Dk. Okuma
MAP360 Kurumsal Yeşil Noktası ve Gökyüzü

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) konularıyla ilgili taahhütler ivme kazanmaya devam ederken, yatırımcılar, düzenleyiciler, hükümetler, müşteriler, çalışanlar ve aktivistler şirketleri giderek artan bir şekilde ÇSY kriterlerine göre değerlendiriyor. Bulut stratejiniz çevre üzerindeki etkinizi azaltmanıza, uyumlu kalmanıza ve işinizin gerektirdiği çevikliği ve ölçeği elde etmenize yardımcı olabilir.

ÇSY veri stratejinizi şimdi gözden geçirip yeniden keşfetmeniz neden bu kadar önemli?

Şeffaf ve tutarlı raporlamaya yönelik baskı, küresel bir fenomen haline geliyor. 2023 yılı içerisinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) halka açık şirketler, ÇSY odaklı fonlar ve firmalar için iklimle ilgili raporlama kuralları yayınlaması bekleniyor. Avrupa Birliğinde ise Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (Corporate Sustainability Reporting Directive), daha geniş bir işletme grubunu etkileyerek sürdürülebilirlik raporlamasını güçlendirecek.  

Bunun yanında Gartner'a göre, yatırımcıların %85'i ÇSY faktörlerini göz önünde bulunduruyor. Kârlı finansal performans ve yenilik en önemli öncelikler olsa da, yatırımcılar portföylerini giderek artan bir şekilde ÇSY merceğinden inceliyorlar. Ayrıca, PwC'nin Tüketici İstihbarat Serisi anketine göre, tüketicilerin %76'sı çevreye, çalışanlara ve topluluklara kötü davranan şirketlerle ilişkilerini keseceklerini söyledi.

Bulut teknolojileri ÇSY taahhütlerinin yerine getirilmesine yardımcı olabilir

İşletmeler, artan bilgi işlem ve depolama gereksinimlerine yardımcı olmak için eski/şirket içi veri merkezlerinden (data centers - DC'ler) buluta geçiş yapıyor. Dünya Ekonomik Forumu'na göre, bulut bilişime geçişin 2021 ile 2024 yılları arasında en az 629 milyon metrik ton CO2'nin atmosfere salınmasını önlemesi bekleniyor. IT donanımı ve soğutma gibi değer zinciri boyunca verimliliğin artmasının salımları azaltması öngörülüyor.

Bulut operatörleri ile iş birliği yaparken, yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimli ağ ve soğutma ekipmanı gibi enerji verimliliği uygulamaları geçmişine sahip, düşük su stresi ve elverişli iklime sahip coğrafyalardaki veri merkezleri kullanılabilir.

Örneğin, hiper ölçekli veri merkez operatörleri, daha temiz bulut hizmetlerine bağlılıklarının bir kanıtı olarak, yenilenebilir enerji temininde lider konumdadır. Gartner'a göre, karbon salımlarının 2025 yılına kadar hiper ölçekli bulut hizmetlerinin bulut satın alma kararlarında ilk üç kriter arasında yer alması bekleniyor.

Bulut hizmetleri ÇSY raporlamasında şeffaflık ve hız elde edilmesine nasıl yardımcı olabilir?

Veri mevcudiyeti ve kalitesi (doğruluk veya tamlık), raporlama söz konusu olduğunda en göz korkutucu zorluklardandır. Bu zorluklar, evrensel olarak belirlenmiş bir ÇSY raporlama standardının olmamasından kaynaklanmaktadır. PwC'nin Yıllık Küresel CEO Anketine göre, net sıfır taahhüdü vermeyen şirketlerin %50'sinden fazlası karbon emisyonlarını doğru bir şekilde ölçmek için gerekli kabiliyetlerden yoksundur.

Farklı kaynaklardan verileri birleştirme ve raporlama

ÇSY raporlaması, çeşitli sistemlerden ve harici tedarikçilerden elde edilen verilerin analiz edilmesini gerektirir. Bulut veri depoları, işletmelerin aynı anda birden fazla veri kaynağına bağlanmasına ve analiz için verileri standartlaştırmasına yardımcı olabilir. Kuruluşlar bulut hizmetlerinden yararlanarak IoT sensörlerinden gelen verileri etkili bir şekilde toplayıp analiz edebilir ve böylece fiziksel alanlarının enerji verimliliğini arttırabilir. Ayrıca, birçok bulut sağlayıcısı, ÇSY temel performans göstergelerini (key performance indicators, KPI) izlemek, takip etmek ve raporlamak için tasarlanmış uygulamalar sunarak ÇSY raporlama sürecini daha da kolaylaştırmıştır.

Eyleme geçirilebilir öngörüler oluşturma ve tahmine dayalı analitik gerçekleştirme

Sektörler arasında ÇSY uygulamalarını analiz etmek ve standartlaştırmak için yapılandırılmış veri elde etmek önemli zorluklar içermektedir. Bununla birlikte yapay zekanın gücünden yararlanmak, daha isabetli tahmin modellerinin geliştirilmesini sağlar. Bu modeller, ilerleme hakkında değerli içgörüler elde edilmesine ve ÇSY hedeflerine ulaşmak için öneriler sunulmasına yardımcı olur. Bulut tabanlı veri bilimi ve analitiğinden yararlanmak, risk maruziyetinin, varyasyonların ve ÇSY performansındaki kalıpların incelenmesine olanak tanır.

Bir Gartner anketinden elde edilen bulguları özetlemek gerekirse, liderlerin %87'si önümüzdeki iki yıl içinde kuruluşlarının sürdürülebilirlik yatırımlarını artırmayı öngörmektedir. Sürdürülebilirliği iş ve bulut stratejilerine entegre etmek, kuruluşunuz için bir rekabet avantajı sağlayabilir. Bulut teknolojisinden yararlanarak, ÇSY girişimlerinizi ileriye taşımak için sektör uzmanlığını ve teknolojik beceriyi birleştiren kapsamlı bir stratejinin uygulanmasını kolaylaştırabilirsiniz.